Category: Marketing

Top 10 công cụ hỗ trợ khách hàng
Marketing
ec-minhtri

Top 10 công cụ hỗ trợ khách hàng

Salesforce CRM Salesforce CRM là phần mềm quản lý khách hàng hoàn chỉnh với các tính năng rộng và bao quát gồm marketing, bán hàng,

Top 10 công cụ Email Marketing
Marketing
ec-minhtri

Top 10 công cụ Email Marketing

Để mang lại lượng khách hàng cho doanh nghiệp thì cần đến sự hỗ trợ của các phần mềm email marketing. Bởi email marketing cần